Minikoret

September 12, 2022

Born frå 3-5 år

Syng og dansar - Leiker- Høyrer historier - Syng på familiegudstenester og konsertar -

Øvingar på bø bedehus mandager kl 17.00 - 17.45

KORSKULEN SINE KOR