Seltin

September 12, 2022

Born frå 4.- 7.klasse
Fleirstemmig song
Vekt på stemmebruk og songteknikk
Deltek på gudstenester og konsertar
Deltek på Sommarlandfestivalen
Overnattingstur kor dei får syngje ein stad utanfor Bø

Mandagar kl. 14.00-16.00.

KORSKULEN SINE KOR