Musikkleik

September 12, 2022

Foreldre/besteforeldre med barn 1 og 2 år
Kjende og nye barnesongar
Musikkleik og bevegelse
Leik med instrument
Rim og regler
Bø bedehus torsdagar kl 17.15-18.00

Oppstart 18./25. august (to ulike grupper)

Ledes av Grete Hasselgård Sele.

Med Musikkleik for 1- og 2-åringer sammen med en voksen, så mener vi nettopp det! Dette er en uhøytidelig musikkstund, hvor ingen måter å musisere på er rett eller galt! Sang og rytmer er uansett kontaktskapende, motorisk utviklende og et unikt språkstimulerende redskap.
I likhet med babysang, er Musikkleik også en del av kirka sin trosopplæring, og repertoaret vil spenne fra gamle og nye barnesanger og sangleiker, til aftenbønn og barnesalmer. Foreldrenes musikalske ferdigheter er ikke avgjørende for utbytte av kurset. Grete Sele er kursholder.

KORSKULEN SINE KOR