Babysong

September 12, 2022

Foreldre/besteforeldre med baby 0-1 år
Kjende og nye barnesongar
Rim og regle
Leik med lyder
Sosial møteplass / enkel lunsj
Bø bedehus

Oppstart torsdag 25. august

Ledes av Grete Hasselgård Sele

Babysang er et tilbud til voksne med babyer. Målet er at den voksne lærer seg å bruke sang på en naturlig måte i hverdagen. Sang og musikk er et fantastisk kommunikasjonsmiddel mellom den voksne og babyen. Forskning viser at musikk og rytme hjelper babyen til å regulere sinnstilstander, og det er et unikt virkemiddel når det gjelder språkstimulering blant annet.  Babysang i regi av Korskulen er også trosopplæring, og sangene er en blanding av kjente barnesanger som "Lille Petter edderkopp" og "Bæ bæ lille lam", og kveldsbønn og barnesalmer. Opplegget varer fra kl 10 til ca 12, og inneholder først en sangstund, før det blir servert en enkel formiddagsmat. Foreldrenes musikalske erfaring er ikke avgjørende for utbytte av kurset.

KORSKULEN SINE KOR