Orgelklubben

September 12, 2022

Barn frå 8 år kan søkje om plass

Individuell undervisning på kyrkjeorgel


Undervisning er fredag etter skuletid


Lærer: Julian Edward Isaacs (410 74 216)

KORSKULEN SINE KOR